Sergi Conesa

Inicio els meus estudis graudant-me en Antropologia Social i Cultural i en Integració Social. Paral·lelament, complemento la meva formació amb diversos cursos sobre fotografia, un camp en el que aprofundeixo més endavant cursant el màster de Fotoperiodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la meva trajectòria professional, treballo com a fotoperiodista freelance per mitjans com Cuarto Poder, El Salto DiarioLa Marea, 5W i El País, i sóc col·laborador habitual d’El Periódico de Catalunya.

A més, m’he especialitzat en la fotografia participativa com a eina d’apoderament social. Juntament amb altres professionals de la fotografia, la comunicació i l’acció social, hem iniciat un projecte col·lectiu, La Ràfega.


I started my studies with a degree in Social and Cultural Anthropology and Social Integration. At the same time, I complemented my studies with some photography courses, a field in which I later specialized with the master’s degree in Photojournalism at the Universitat Autònoma de Barcelona. In terms of my professional experience, I work as a freelance photojournalist for spanish media such as Cuarto Poder, El Salto Diario, La Marea, 5W and El País, and I’m a regular contributor to El Periódico de Catalunya.

In addition, I have specialized in participatory photography as a tool for social empowerment. Together with other professionals of photography, communication and social action, we have initiated a collective project called La Ràfega.